Preventie traject

Een preventie traject omvat 1 dag. U wordt ontvangen op de locatie Hoenderloo aan de rand van het bos. De dag start met een kennismaking waarbij een beeld wordt gevormd van uw woon/leef/werksituatie, verder uw sterke en uw zwakke kanten. Er wordt uitdrukkelijk stil gestaan bij wat u wilt bereiken; het programma van de dag kan daar op worden aangepast. Thema’s die aan bod kunnen komen:

  • lifestyle (eten-drinken-bewegen-slaap)
  • sociale contacten / steunend netwerk
  • organiseren en plannen
  • verbinding maken met jezelf, focus op ervaren
  • omgaan met gevoelens en gedachten
  • waarden en handelen vanuit die waarden

Een volledig verzorgde lunch in de Ruggestee is inbegrepen.

Kosten: E 750.