Trajecten

Voor informatie m.b.t de diverse mogelijkheden en trajecten, zoek svp contact met Jos van der Staaij: 06 18729220. Wanneer in gesprek, spreek svp in op de voicemail; u wordt altijd terug gebeld. Of mail naar info@gezondondernemen.eu.  De telefonisch intake is gratis.

Zie svp de tabbladen onder ‘Trajecten’:

  • burn out trajecten
  • Preventie traject (1 volledige dag)
  • Lifestyle DNA onderzoek

Vergoeding:

Mensen met burn out klachten doen er goed aan om eerst een huisarts of bedrijfsarts te raadplegen, voor het stellen van een diagnose. Burn out behandeling wordt sinds 2012 niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Check uw aanvullende verzekering of er toch vergoeding mogelijk is. De huisarts kan voor psychologische hulp verwijzen naar praktijk de Stap, wanneer er sprake is van onderliggende problematiek die kan worden geclassificeerd volgens DSM-5 (stemmingsproblemen bijvoorbeeld, of angstproblemen). Deze zorg wordt dan vanuit de basisverzekering vergoed (wel is het eigen risico van toepassing).

Meestal wordt een burn out traject vergoed door uw werkgever. Het is dus verstandig om hierover contact te zoeken met uw werkgever. Zie het tabblad burn out traject. Het UWV kan onder bepaalde voorwaarden meebetalen aan de kosten va reïntegratie.

Zorginstituut Nederland, 2016: ‘Behandeling van werkgerelateerde problemen is uitgezonderd van de te verzekeren prestatie van de Zvw.  Werkgevers hebben een inspanningsverplichting in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter en dienen zorg bij werkgerelateerde problemen te betalen’.