High Quality

Vitaal werken biedt High Quality Burn Out Behandeling.

High quality houdt het volgende in:

  • behandeling vindt plaats door een BIG geregistreerd GZpsycholoog
  • er wordt gewerkt met technieken die ‘evidence based’ zijn: gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid
  • er wordt gebruik gemaakt van solide vragenlijsten die inzicht geven
  • de wijze van communiceren is respectvol, tegelijkertijd direct, zonder omwegen
  • de behandeling wordt zorgvuldig op u afgestemd op uw persoon en situatie
  • samen met u wordt een overzichtelijk plan gemaakt met als eerste stap het herstel van energie

 

Afbeeldingsresultaat voor afbeelding vitaal